Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya 9. Sınıf


Sayfa : 1 [2] 3

 1. Denkleştirmeler?
 2. çeşitli kimyasalların fayda ve zararları
 3. Domatesten Salça kimyasal tepkime mi? yoksa fiziksel mi?
 4. Yanma Tepkimeleri ile ilgili soru
 5. Kimya Kitabı Sayfa 121
 6. Kimya kitabı sayfa 92
 7. Suyun arıtılması ve atık suların arıtılması
 8. Ödev
 9. sorumluluk sınav cevaplarmısınız
 10. Deterjan
 11. çevremizdeki polimerler hangi tür tepkimelerle oluşmuşlardır?
 12. Örnekler
 13. Bileşiklerin adlandırılması
 14. çevre kimyası
 15. Hidrokarbona örnek verecek ?
 16. Hidrokarbonları şekilli anlatırmısınız?
 17. 9. Sınıf Kimya Kitabı Sayfa 96 "Ç" Bölümü
 18. Kimya Kitabı Sayfa 93
 19. sayfa 66
 20. daltonun yaşamı ve çalışmaları
 21. daltonun yaşamı ve çalışmaları
 22. Kovalent Bağlarda Polarlık ve Apolarlık
 23. Kimya Kitabı Sayfa 91
 24. sabit oranlar
 25. Faz Diyagramları
 26. kimayadan 2. ünite ç şıkkını verebilirmisiniz
 27. Kimya 2.Ünite Ç şıkkının cevaplarını verebilirmisiniz
 28. anyon ve katyonlar hakkında bilgi verir misiniz?
 29. Bana birkaç tane örnek verin
 30. ´ Deney `
 31. Metal ve Ametallerin Özellikleri?
 32. yükseltgenme basamağının hesaplanması
 33. Yükseltgenme Basamağı
 34. polar ve apolar
 35. 9. Sınıf Kimya Soruları (Test)
 36. arkadaşlar sabit hacim oranlar yasası?
 37. Kimya ders notları 1. ünite
 38. metaller ve ametaller arasındaki fark
 39. fiziksel ve kimyasal olay nedir?
 40. Kimya Kitabı 59. Sayifeyi Yapan Yazsın..!
 41. 52.Sayfa Yarına Lazım Yardım Edebilecek Arkadaş Varmı ?
 42. Yükseltgenme Basamaklarının Hesaplanması
 43. kimya formülünü bilen varmı
 44. Simya ile ilgili 5 soru!
 45. Metaller ile Ametaller arasındaki farklar nelerdir ?
 46. 9 sınıf kimyanin 52 sayfası
 47. birkaç soru
 48. 38, 39, 40, cevaplari
 49. 39 sayfadaki b ve c bölümün cevapları
 50. 39 sayfadaki b ve c bölümün cevapları
 51. 10 tane soru lazım konular içerde
 52. 9. Sınıf Kimya Dersi Yardım!!!
 53. arkadaşlar sayfa 40 41 yardımcı olursanız sevinirim
 54. 2.ünite 94,95,96,97,98 VE 99'daki cevaplar
 55. ölçme değerlendirme sayfa 38-39-40-41
 56. sabit oranlar konunu ile ilgili 4 tane soru cevap
 57. kimyanın temel kanunları son 10 yılın öss soruları
 58. Tuzun Geçmişi.....
 59. Simya İle İlgili 20 adet Soru lazım...
 60. Tanınmış bir simyacının çalışmaları
 61. elementlerin gelişimi
 62. sadece 2 soru ?
 63. Simyacılar ve çalışmaları
 64. kimyaya ve simyaya kazandırdıkları
 65. Soru
 66. 9. Sınıf Sorumluluk sınav soruları
 67. fotosentez ve solunum
 68. diyaliz
 69. fotosentez ve solunum
 70. Arkadaşlar Sayfa 241 Cevapları Yapan Var Mı?
 71. kırecin uretımı
 72. Kondenzasyon Polimerleşmesi
 73. Kimya Konu Anlatım
 74. Kimyanın Temel Kanunları
 75. metal kaplamacılığı
 76. çözünürlüğe etki eden maddeler
 77. organik bileşikler
 78. Konu Anlatımı...?
 79. çözünürlük
 80. alifatik hidrokarbonlar
 81. denkleştirme!!
 82. Denkleştirme
 83. Denkleştirme
 84. sayfa 132 133 138 ve 144
 85. Alkinler ve Alkenlerin Fizksel ve Kimyasal Özellikleri
 86. Bf3 ve NH4 molekülü yardımm??
 87. Atom sıralanışı
 88. Kimyasal Tepkimede Atom Sıralanışı
 89. kimyanın temel kanunları
 90. Kimyasal tepkimeler
 91. Millet sayfa 121 etkinlik cevapları
 92. 121 tablo
 93. Soru
 94. Suyun Hayatımızdaki Önemi ?
 95. sabunun temizleme özelliği
 96. Organik bileşikler
 97. Oksijen
 98. Polimer kimyası
 99. Suyun hayatımızdaki önemi
 100. Sorular
 101. 93-99
 102. Bir sorum var
 103. Sorularım
 104. Sorularım varrr ?
 105. tatil bitmeden lazım nolursunuz yapabilir misiniz?
 106. Bir sorum daha var. İçeri... :)
 107. Klorla Su Arıtması
 108. Kovalent mi İyonik mi?
 109. çimento ve uranyumun ekolojik dengeye faydası ve zararl
 110. Simyadan Kimyaya
 111. Deterjanların Çevreye Verdiği Zarar
 112. 135-139
 113. Kimya Sözlüğü
 114. Sorularım var
 115. Kİmyasal deĞİŞİmler 100 tane test sorusu (-Çözülüyor-)
 116. Yanma Tepkimeleri
 117. çözülme ve çökelme
 118. Yükseltgenme Basamakları
 119. Sayfa 80
 120. gazlı içecek hazırlanması,vurgun olayı,çözünürlük pren.
 121. Sorum var cevaplarmısınız?
 122. Kovalent ve İyonik baglı bileşikler arasındaki farklar
 123. Kullanım ve içme sularının özelikleri
 124. deterjanların ekolojiye etkileri
 125. 1.Dönem 2. Yazılı sorularını bilen.2009-2010 Eğitim Ö.Y
 126. Radyasyon ve Radyoaktivite
 127. Karışımları ayırma yöntemi
 128. sayfa 91 - 99 yapan varmı
 129. Bileşikler
 130. Kimyanın Temel Kanunları
 131. yükseltgenme basamağı
 132. Kimya S/59-66-69-71 cevapları varmı ??
 133. Kimya Tüm Konuların Özeti
 134. arkadaşlar sayfa 52 yapabilir misiniz..
 135. yükseltgenme basamağının hesaplanması
 136. 59u yapan var mı?
 137. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 138. Tuzun etkileri
 139. Soru
 140. Ünite Sonu Değerlendirme Çalışmaları Çözümleri
 141. element sembolleri
 142. Katlı oranlar kanununu kısa özet
 143. Bazı Sorular
 144. kimya sorusu
 145. 10 tane katlı oran kanunu 10 tane sabit oran kanunu
 146. sayfa 38-39
 147. 2tane araştırma sorusu
 148. helyum neden sesi inceltir?
 149. Sayfa 39 bölüm ç
 150. Kimya sayfa 94 -96
 151. Al13 ile Cl17 atomları arasındaki oluşan bağ
 152. Dalton un teorisiyle amonyağın oluşması
 153. bir kaç kimya sorusu?
 154. katlı oranlar yasaı
 155. kimyasal bağın tarihteki gelişimi
 156. Bir kaç Kimya sorusu
 157. bana sabit ve katlı oranlardan tam 100 tane soru lazım
 158. Birkaç kimya sorusu...
 159. konu anlatımı
 160. videolu konu anlatımı
 161. Atom Teorileri
 162. Çözeltilerin Karıştırılması
 163. Karışımların Ayrıştırılması
 164. DOYMUŞ ÇÖZELTİLER ve ÇÖZÜNÜRLÜK
 165. Atom ve Atom Teorileri
 166. Kimyanın temel kavramları ve kanunları
 167. sabit oranlar ve katlı oranlar
 168. Kimya Soru (2 Adet)
 169. kimya sayfa 37 tabloda boşlukları doldurduysanız.
 170. sayfa 38-39-40
 171. avogadro
 172. tuzun önemi
 173. kimya
 174. kimya
 175. kimya
 176. 20 fiziksel 20 kimyasal tepkime
 177. kimya
 178. Sayfa 24 özet yapan varsa verebilir mi ?
 179. sayfa 26 27
 180. Element Kavramının Tarihsel gelişimi
 181. kimya 9.sınıf
 182. Simya...
 183. Kimya
 184. polarlık ve apolarlık konusu
 185. Lise 1 Bütün KonuLarın AnLatımı
 186. BiLeŞikLer
 187. Ortalama yükseltme
 188. Biolojik sistemlerde kimya
 189. porselen ile seramik arasındaki farklar
 190. Sönmüş ve sönmemiş kireç
 191. sabun ve deterjan arasındaki benzerlikler ve farklılıklar sf 194
 192. Örnek Test Soruları ve Cevapları
 193. Periyotik Cetvel
 194. gıda sanayisinde kimyanın önemi
 195. Temizlik maddelerinin yapılışı ve çevreye etkisi
 196. petrolün damıtılması
 197. Kimyanın temel kanunalrı ve kimyasal hesaplamalar ilgi öss soruları !!!
 198. karışımların ayrılması:ayıklama,eleme,süzme ..
 199. sıcaklık
 200. amonyak
m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88 m88