Giriş

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Edebiyatı Ders Notları


Sayfa : 1 [2] 3

 1. Söylev (nutuk)
 2. Türk ve Dünya Edebiyatında Hikaye(öykü)Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 3. Türk edebiyatında roman
 4. Şiirin Temel Özellikleri
 5. Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişmesi
 6. dede korkut hikayeleri
 7. Fecr-i ati edebiyatı (1909-1912)
 8. Cumhuriyet Edebiyatı
 9. Servetifünun Edebiyatı
 10. Tasavvufî terimler
 11. İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI (GEÇİŞ DÖNEMİ EDEBİYATI )(10.-19.yy)
 12. Yardımcı olabilir 2...10.sınıf türk edebiyatı
 13. yardımcı olabilir 10.sınıf edebiyat TÜRK EDEBİYATINDA DÖNEMLER
 14. Yunus Emre
 15. Kaygusuz Abdal
 16. Yeni Türk Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
 17. Halk Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
 18. Divan Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
 19. 1940 Sonrası Edebiyatı
 20. Servet-i Fünun Döneminin Dışındaki Bağımsız Sanatçılar
 21. Servet-i Fünun Döneminin Önemli Temsilcileri
 22. Servet-i Fünun Dönemi Gelişmeleri
 23. Servet-i fünûn ile tanzimat edebiyatı arasındaki farklar
 24. Servet-i Fünun Döneminin Genel Özellikleri
 25. 11.sınıf Türk Edebiyat Notları
 26. tanzimat Edeb. dönemleri,önemli sanatçıları
 27. Edebi SANATLAR
 28. Tanzimat döneminde çıkan gazetelerin adları ve başlıca özellikleri
 29. Natüralizm,Sembolizm,Parnasizm
 30. Türk ve Dünya Edebiyatında Anı Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 31. Türk ve Dünya Edebiyatında Günlük Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 32. Türk ve Dünya Edebiyatında Mektup Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 33. Türk Edebiyatında Biyografi Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 34. Türk ve Dünya Edebiyatında Gezi Yazısı Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 35. Türk Edebiyatında Sohbet (Söyleşi) Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 36. Türk ve Dünya Edebiyatında Gazete (Haber Yazıları) Türü Tarihsel Gelişimi
 37. Türk Edebiyatında Fıkra Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 38. Türk ve Dünya Edebiyatında Deneme Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 39. Türk ve Dünya Edebiyatında Makale Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 40. Türk ve Dünya Edebiyatında Eleştiri Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 41. Türk ve Dünya Edebiyatında Röportaj Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 42. pratik edebiyat bilgileri
 43. geçiş dönemi eserleri : divan-ı hikmet
 44. geçiş dönemi eserleri : atabetü'l-hakayık
 45. geçiş dönemi eserleri : divan ü lugat-it türk
 46. geçiş dönemi eserleri : kutadgu bilig
 47. sav
 48. sagu
 49. koşuk
 50. kaside,şarkı ve türkünün özellikleri
 51. 11. sınıf türk debiyatı kitabında işlenen edebi sanatları nerden bulurum
 52. Abdülhak Hamit Tarhan
 53. Peyami Safa
 54. ASAF HALET ÇELEBİ
 55. AHMET HAMDİ TANPINAR
 56. cahit sıtkı tarancı
 57. Edebi Türler / Eleştiri ve Mizah
 58. Edebi Türler / Biyografi ve Makale
 59. Edebi Türler / Masal ve Deneme
 60. Edebi Türler / Öykü(Hikaye)
 61. Edebi Türler / Roman
 62. Edebi Türler / Eleji ve Anı
 63. Edebi Türler / Mesnevi
 64. Edebi Türler /Ağıt
 65. Edebi Türler / Destan
 66. Edebi Türler / Şiir
 67. Tasavvuf ve Tasavvufi düşüncenin özellikleri
 68. Milli Edebiyat,5 Hececiler,7 MeşaleciLer,Bağımsızlar,Toplum cu ŞairLer Ve Garip Akımı
 69. CUMHURİYET DÖNEMİ VE SONRASI TÜRK ŞİİRİ TÜRK ŞİİRİNİN ÇAĞDAŞLAŞMA SERÜVENİ
 70. Kafiye ( Uyak ) Bilgisi
 71. Tanzimat Dönemi
 72. Cumhuriyet Döneminde Edebi Türler Gelişmeler
 73. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1940 Sonrası
 74. Fecr-i Ati Döneminin Önemli Sanatçıları Şairleri Yazarları
 75. Fecr-i Ati Dönemi Fikri ve Edebi Gelişmeler
 76. Fecr-i Ati Döneminin Genel Özellikleri
 77. SERVET-İ FÜNÛN İLE TANZİMAT EDEBİYATI ARASINDAKİ FARKLAR
 78. Servet-i Fünun Döneminin Genel Özellikleri
 79. Servet-i Fünun Döneminin Önemli Temsilcileri
 80. Servet-i Fünun Döneminde Bağımsız Sanatçılar
 81. Servet-i Fünun Dönemi Fikri ve Edebi Gelişmeler
 82. Tanzimat Edebiyatında Edebi Türler Gelişmeler
 83. Tanzimat Edebiyatında Edebiyat Anlayışı Edebiyat Felsefesi
 84. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Konu Anlatımı,Çözümlü Örnekler,Test)
 85. Edebiyatımızda “İlk”ler…
 86. Edebiyatın Tanımı
 87. Şiir Bilgisi İle ilgili Bilgiler
 88. kemal tahir
 89. Tanzimat dönemi eserlerimiz ve kısa açıklamaları(gazeteler ve dergilerde dahil)
 90. Tanzimat öncesi eserlerimiz ve kısa açıklamaları
 91. halk edebiyatının nazım şekilleri
 92. öğretici metinler
 93. Türk Destanları
 94. Tanzimat Fermanı Maddeleri
 95. Tanzimat döneminde çıkan gazetelerin adları ve başlıca özellikleri
 96. EDEBİYATIMIZDA İLKLER
 97. Sadullah Paşa'nın Hayatı
 98. Hazırlık döneminde çıkarılan gazeteler
 99. TANZİMAT EDEBİYATININ HAZIRLIK SAFHASI EDEBİYATÇILARI
 100. anlatım türleri ve dilin işlevleri açıklamalı olarak
 101. Servet-İ fÜnun edebİyati (edebİyat-i cedİde) (1896-1901)
 102. Makale - Deneme Türünün Karşılaştırılması
 103. Destanlar Ve Özellikleri
 104. EDEBİYAT-I CEDİDE (SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI)
 105. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI VE GENEL ÖZELLİKLERİ
 106. Osmanlı' da Kadın Şairler
 107. Yüzyıllara göre şairler&yazarlar
 108. Öğretici Metinler
 109. Tanzimat edebiyatı (1860-1896)
 110. Milli edebiyat (1911 -1923)
 111. yazışma türleri(mektup ve çeşitleri dilekçe v.s.)
 112. makale,fıkra(köşe yazısı),deneme,eleştiri,incele me,rapor,röportaj özellikleri
 113. ÖĞRETİCİ METİNLER(Kişisel Hayatı Konu Alan)
 114. ÖĞRETİCİ METİNLER (BİLGİ)
 115. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatına Dair Herşey(yazarlar şairler dahil)
 116. İslamiyet Devir (islamiyet etkisindeki)Türk Edebiyatına Dair Herşey
 117. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına Dair Herşey
 118. Dram
 119. Karagöz Oyunu
 120. milli edebiyah dönemi
 121. HAlk edebiyatı..
 122. Dİvan edebiyatından akımlar
 123. SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI
 124. Divan edebiyatında nesir
 125. edebiyatımızdaki ilkler
 126. Halk Hikayesi ve Destanın Farkı
 127. maniler
 128. edebi akımlar
 129. sözcükte anlam
 130. türkçe temel bilgiler
 131. 11.sınıflar için
 132. Müstezat
 133. Mesnevi
 134. asık tarzı türk halk şiiri
 135. Divan Edebiyatı
 136. Divan Edebiyatı'nın Önemli Şair ve Yazarları
 137. TÜRKÜ (( BU DAHA AYRINTILI))
 138. Türkçe sorularında ne sorulursa neye bakılır
 139. Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı
 140. Aşık Edebiyatı
 141. Anonim Halk Edebiyatı
 142. anonim halk şiiri
 143. koşma,semai hakkında bilgi...
 144. mani, türkü hakkında bilgi..
 145. rubai,gazel,kaside,şarkı,murab ba,muhammes hakkında bilgi...
 146. modern halk hikayesinin çıktığı dönem
 147. HALK EDEBİYATI
 148. Fuzuli'nin Hayati Ve Eserleri (?-1556)
 149. İSTİKLAL MARŞI NIN AÇIKLAMASI
 150. AHENK UNSURLARI
 151. Türk Edebiyatı'nın Olmazsa Olmazları
 152. TASAVVUF
 153. EDEBİ SANATLAR (SÖZ SANATLARI) - 2
 154. EDEBİ SANATLAR
 155. Atatürk'ün Türk dili ile ilgili sözlerinden seçmeler
 156. DÜZ YAZI TÜRLERİ
 157. TİYATRO
 158. SERVET-İ FUNUN
 159. EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ
 160. ARUZ ÖLÇÜSÜ
 161. EDEBİYATIMIZDA İLKLER
 162. ELEŞTİRİ, GÜNLÜK, HATIRA, BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ, MEKTUP, GEZİ YAZISI VE TİYATRO
 163. ROMAN, HİKAYE, MASAL, MAKALE, DENEME, FIKRA VE SOHBET
 164. YEDİ MEŞALECİLER
 165. EDEBİYATIMIZDAKİ İLKLER
 166. SERVET – İ FÜNUN EDEBİYATI
 167. HALK EDEBİYATI
 168. DİVAN EDEBİYATI
 169. İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI
 170. TANZİMAT EDEBİYATI
 171. TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
 172. SÖZ SANATLARI
 173. DÜZYAZI TÜRLERİ
 174. ŞİİR
 175. HALK EDEBİYATI
 176. mahlasın diğer adı nedirr??
 177. Şiir ve Zihniyet
 178. Şiirde Yapı
 179. Şiir Dili
 180. Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim)
 181. 19. Yüzyil Edebiyati
 182. 18. Yüzyil Türk Edebiyati
 183. 17. Yüzyil Edebiyati
 184. Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri
 185. Xvi. (16.) Yüzyil Edebiyati
 186. Divan Edebiyatıyla ilgili aklınıza gelebilecek herşey burada
 187. Geçiş Dönemi Edebiyati
 188. Yazili Edebiyat Dönemi
 189. Sözlü Edebiyat Dönemi:
 190. Destan
 191. Masal, destan, halk hikayesi, mesnevi, roman, hikaye ortaya çıkış dönemleri
 192. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 193. Aşık Edebiyatı
 194. Aşik Veysel
 195. AŞIK VEYSEL ve ŞİİRLERİNDE TABİAT
 196. Kanli Kavak - Tiplerin özellikleri
 197. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler ve Tarihi Gelişimleri
 198. Düz Yazi Türleri
 199. Kafiye (uyak) Ve Redif
 200. şiir Türleri
mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet - mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet - mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet - mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet - mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet Mostbet