Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
| |
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

Spinamba Türk Edebiyatı Matematik Türkçe Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Tarih - İnkılap Tarihi > Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları - Konu Testleri > Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri
Etüt Odası Facebook
Kayıt ol Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni MesajlarKonu Kapatılmıştır
 
Seçenekler
Alt 01.11.09, 11:40   Yukarı Git #1
sevda_aliş
sevda_aliş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 99
Teşekkürler Teşekkürleri: 6
19 mesajına 28 kere teşekkür edildi.

Smile 1. dünya savaşı

| |
1. dünya savaşı ile ilgili test

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI1.I.Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşmalarla, yenilen devletlere ağır askeri-ekonomik yükümlülükler getirilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A)Yeni savaşların çıkmasına
B)İnsan haklarının önem kazanmasına
C)Sömürgecilik rekabetinin sona ermesine
D)İşçi sınıfının önem kazanmasına

2.I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı egemenliğinde yaşayan Müslüman Araplar, İngilizlerle işbirliği yaparak ayaklandılar.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
A)Halifelik kurumunun Araplarca tanınmadığına
B)İngilizlerle Arapların anlaştıklarına
C)Arapların bağımsızlık istediğine
D)Ulusçuluk düşüncesinin önemini kaybettiğine

3.I. Dünya Savaşı öncesi İttifak Devletleri grubunda yer alan İtalya, Batı Anadolu’nun kendisine verilmesi vaadi karşılığında taraf değiştirerek, İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmiştir.
Bu duruma dayanarak, İtalya ile ilgili;
I.Savaşı bir an önce bitirmek istemektedir.
II.Çıkarları doğrultusunda bir siyaset izlemektedir.
III.Savaşı ittifak devletlerinin kazanacağına inanmaktadır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II
C)II ve III D)I ve III

4.1914 yılına gelindiğinde Avrupa, bir yandan dış pazarlar ve dünya egemenliği için İngiliz-Alman rekabeti, diğer yandan da Avusturya-Macaristan ile Rusya arasındaki Cermen-Slav çatışması ile ikiye bölünmüş durumdaydı.
Bu bilgiye dayanarak, I.Dünya Savaşı’nın başlamasında;
I.Ekonomik çıkarlar
II.Dinsel farklılıklar
III.Ulusçuluk akımı
IV.Rejim farklılıkları
Nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A)Yalnız III B)I ve II
C)I ve III D)II ve IV

5.I. Dünya Savaşı başlarında gerek İttifak gerekse İtilaf devletleri Osmanlı İmparatorluğu’nu kendi saflarına çekebilmek için büyük çaba sarf etmişlerdir.
Bu durumda, Osmanlı Devleti’nin hangi özelliği önemli rol oynamıştır?
A)Askeri gücü
B)Jeopolitik konumu
C)Ekonomik gücü
D)Dini yapısı

6.I.Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin savaş dışında kalmasını istemekle, aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir?
A)Boğazları istedikleri kullanmak
B)ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesini sağlamak
C)Kapitülasyonların kaldırılmasını önlemek
D)Yeni cephelerin açılmasını ve savaş alanının genişlemesini önlemek.

7.Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda kendi sınırları dışında olan Romanya, Galiçya ve Makedonya cephelerine de asker göndermiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu politikası aşağıdaki nedenlerden hangisine dönüktür?
A)ABD’nin savaşa girmesini önleme
B)Müttefiklerine yardım etme
C)savaşın geniş bir alana yayılmasını sağlama
D)Denizlerde üstünlüğü ele geçirme.

8.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda meydana gelen bir gelişme değildir?
A)Azınlıklar sorunlarının devam etmesi
B)İnsan gücü kaybı
C)Osmanlı Devleti’nin parçalanması
D)Birleşmiş Milletler’in kurulması

9.I.Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu’da yaşayan Ermeniler Rusya’nın da kışkırtmasıyla bağımsız bir devlet kurmak amacıyla ayaklandılar.Osmanlı Devleti 1915 yılında çıkardığı Tehcir Yasasıyla ayaklanan Ermenileri zorunlu olarak Suriye ve Mısır’a göç ettirdi.
Osmanlı Devleti’nin bu tutumu;
I.Doğu’da Ermeni-Rus iş birliğini önleme
II.Anadolu’daki Ermeni varlığına son verme
III.Ermeni isyanlarını etkisiz hale getirme
Politikalarından hangilerine dönük değildir?
A)Yalnız I B)Yalnız II
C)I ve II D)II ve III

10.Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’nın başlarında;
-Boğazları tüm devletlere kapatmış,
-Kapitülasyonları tek yanlı olarak kaldırmış,
-Genel seferberlik kararı almış,
-Bazı Alman subaylar Osmanlı ordusunda önemli üst görevlere getirilmiş.
Bu gelişmelerin hepsi birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları vardır.
B)ABD Orta Doğu üzerinde söz sahibi olmak istemektedir.
C)Osmanlı Devleti savaşa girme hazırlığı yapmaktadır.
D)Almanya Osmanlı Devleti’ni savaşa zorlamaktadır.

11.I.Dünya Savaşına girerken ABD’nin savaşa katılan tüm devletlere kabul ettirdiği Wilson ilkelerine göre;
-Galip devletler topraklarını genişletmeyecek
-Hiçbir ulus başkasının boyunduruğu altına sokulmayacaktı.
Bu ilkeler savaş sonrasında aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A)Mandater yönetiminin kurulmasına
B)Sömürgeciliğin sona ermesine
C)Ticaretin önemini kaybetmesine
D)Ulusal devletlerin kurulmasına

12.I.Dünya Savaşı sonrasında Lehistan, Polonya adıyla kurulmuş, Sırbistan, Karadağ ve Bosna-Hersek birleşerek Yugoslavya oluşmuş. Çekoslovakya ortaya çıkmıştır.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Sömürgeciliğin mandacılık adı altında süzdürüldüğünün
B)Bazı devletlerde rejim değişiklikleri olduğunun
C)Avrupa’nın siyasal yapısının değiştiğinin
D)Ulusçuluk düşüncesinin öneminin kaybettiğinin

13.Almanya’nın I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden bazıları şunlardır;
I.Osmanlı halifesinin dinsel gücünden faydalanmak
II.Rusya’nın Akdeniz’e inmesini engellemek
III.Osmanlı Devletinin insan gücünden faydalanmak
Bunlardan hangisi Osmanlı Devletinin coğrafi konumu ile ilgili değildir?
A)I ve II B)II ve III
C)I ve III D)I,II ve III

14.I.Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermenilerin Ruslarla işbirliği yaparak, Türklere karşı soykırıma girişmeleri üzerine Osmanlı Devleti. 1915 yılında çıkardığı ‘’tehcir yasası’’ile ayaklanan Ermenileri zorunlu olarak Suriye ve Mısır’a göç ettirmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu davranışı;
I.Bölgedeki Türk nüfusun sayısını arttırma
II.Ermeni ve Rusların birlikte hareket etmelerini önleme
III.Doğuda Ermenilerin çoğunlukta olmadığını kanıtlama
Amaçlarından hangilerine dayandırılabilir?
A)I ve II B)I, II ve III
C)II ve III D)I ve III

15.Wilson ilkelerinden bazıları şunlardır;
I.Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır.
II.Osmanlı topraklarında Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin Türk egemenliği tanınacaktır.
III.Osmanlı azınlıklarına da egemenlik hakları tanınacaktır.
Bu ilkelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin çıkarlarına ters düşer?
A)Yalnız ı B)II ve III
C)Yalnız III D)I ve III

16.Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında savaşa girmesi I.Dünya Savaşı üzerinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmuştur?
A)Almanya’nın ekonomik yükünün hafiflemesine
B)Savaşın daha geniş bir alana yayılmasına
C)İtalya’nın savaştan çekilmesine
D)Dünya siyasi dengelerinin bozulmasına

17.Aşağıdaki Balkan Devleri’nden hangisi İtilaf Devletleri grubunda yer almamıştır?
A)Sırbistan B)Bulgaristan
C)Romanya D)Yunanistan

18.İtilaf Devletleri’nin I. Dünya Savaşı sırasında aralarında Osmanlı’yı paylaşmak amacıyla gizli antlaşmalar yaptığı görülür.
Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
A)Osmanlı devletinin gelişmesini engellemek
B)Osmanlı-Alman işbirliğini önlemek
C)Aralarında doğabilecek sorunları önlemek
D)Balkan uluslarının desteğini almak

19.Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na fiilen girmesine aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmuştur?
A)Rus donanmasının Sinop’u bombalamasıyla
B)İngiliz Donanması’nın Bozcaada’yı işgal etmesi.
C)Osmanlı Devleti’nin Kafkas Cephesini açması
D)Yavuz ve Midilli’nin Odesa ve Sivastopol limanlarını bombalaması

20.Veliahdı öldürülen Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş açınca Rusya da Sırbistan’a destek olarak Avusturya’ya savaş ilan etmiştir.
Buna göre Rusya’nın aşağıdaki düşüncelerden hangisi doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir?
A)Osmancılık B)Panslavizm
C)Pantürkizm D)Batıcılık


cevap anahtarı

1-A 2-D 3-B 4-C 5-B 6-D
7-B 8-D 9-B 10-C 11-C 12-D
13-C 14-C 15-C 16-B 17-B 18-C
19-D 20-B

| |gözlerinle öyle bir deniz yarattın kiii yüzmeye halim kalmadı...
sevda_aliş isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Bu mesaj için sevda_aliş kullanıcısına teşekkür eden 3 üyemiz:
-tLq! (21.10.10), abdullah1354 (06.02.10), P!NqUeEn <3 <3 (13.10.10)
Konu Kapatılmıştır

Bookmarks

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Dünya Savaşları Nedenleri ve Etkileri , 1.Dünya Savaşı , 2.Dünya Savaşı Etkileri Ug'uRisk Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf 19 16.08.09 23:02
1.dünya savaşı nimesay Slaytlar 2 09.03.09 20:52
1.dünya savaşı cerensu Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf 4 09.03.09 14:56
I. Dünya Savaşı DWL Tarih - İnkılap Tarihi (Soru-Cevap-Konu Anlatım) 0 25.04.08 22:04
I. Dünya Savaşı karamelek Tarih - İnkılap Tarihi (Soru-Cevap-Konu Anlatım) 0 30.03.08 15:42


| |

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:04.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 oyun oyna Ders izle

, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi mostbet bd 3 ile iletişime geçiniz.

Powered by Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs bywww.vsi-gmbh.de/ 3.6.0
mostbet