Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
| |
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

Spinamba Türk Edebiyatı Matematik Türkçe Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Tarih - İnkılap Tarihi > Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları - Konu Testleri > Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri
Etüt Odası Facebook
Kayıt ol Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni MesajlarCevapla
 
Seçenekler
Alt 03.01.10, 21:06   Yukarı Git #1
abdullah1354
abdullah1354 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 66
Teşekkürler Teşekkürleri: 22
24 mesajına 78 kere teşekkür edildi.

Standart Osmanli duraklama dÖnemİ sorulari

| |
OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİOsmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
III. **en hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması
IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hak-kının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi,
Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) l ve III E) II ve IV

Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan XVII. yüzyıla kadar geçen 300 yıllık süre içinde yalnızca elli beş sadrazam işbaşına geçtiği halde, XVII. yüzyılda altmış bir kişi sadrazam olmuştur. XVII. yüzyıldaki bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?

A) iç huzursuzluğun yaygınlaşması
B) Devlet adamlarının yetiştiği okul olan Enderun'un önemini koruması
C) Taht değişikliklerinin daha sık olması
D) Sadrazamların yetersiz görülmesi
E) Devlet işlerinde, padişah annelerinin de padişah kadar etkili olması

Duraklama döneminde, askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı'na alınmasıyla devletten maaş alan Yeniçeri sayışı artmış, ayrıca, tımar sisteminin bozulmasıyla da köylü toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu iki durumun da önemli birer rolü vardır?

A) Ülke ekonomisinin bozulması
B) Eğitime önem verilmesi
C) Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması
D) Toprağın elde edilen gelire göre gruplara ayrılması
E) El sanatlarında gelişme olması

Aşağıdakilerden hangisi, 1535–1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir?

A) Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi
B) Fransa'nın bir süre için Osmanlı Devleti'nin desteğine gereksinim duyması
C) Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa'yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi
D) Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi
E) Fransa'ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi

Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılda, birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir. Bu dönemde görülen, duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır?

A) Güzel sanatlar
B) Dış ülkelerdeki saygınlık
C) imparatorluk sınırları içindeki topraklar
D) Hazine gelirleri (maliye)
E) Ordunun savaş gücü

Osmanlı Devleti'nde;
l. Şehzadelerin, devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmesi
II. Padişah IV. Mehmet'in ayaklanan sipahiler ve yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi
III. Avusturya ve İran savaşlarının uzaması,
Gelişmelerinden hangilerinin halkın devlete olan güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız lll
D) l ve II E) ll ve lll

Osmanlı Devleti’nin Duraklama Döneminde uzun süren ve genelde başarısız olan savaşların sürdürülmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

A) Merkezi otoritenin zayıflamasına
B) Maliyenin bozulmasına
C) Halka yeni vergiler konmasına
D) Ordunun bozulmasına
E) Yönetim sisteminin değişmesine

XVII. Yüzyılda tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi, yeniçerilerin ve süvarilerin disiplinsizliği, haksızlıkların önlenememesi halkın devlete olan güvenini sarstı. Ayrıca halktan yeni vergiler alınması huzursuzluğu arttırdı.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçlarından biri olduğu söylenebilir?

A) Ülke içinde ayaklanmalar görülmesi
B) Saray masraflarının artması
C) Yeni savaşlara girilmesi
D) Şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılması
E) Kapıkulu askeri sayısının arttırılması

Osmanlı Devleti’nde,
I. Doğal sınırlara ulaşılması
II. Sancak Beyliği sisteminin uygulanması
III. Yeniçeri Ocağı’nın bozulması
IV. Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmelere ayak uydurulamaması
Gelişmelerinden hangisi, duraklamanın nedenleri arasında gösterilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve IV E) II, III ve IV

Osmanlı İmparatorluğu 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme dönemine girmiş ve Avrupa devletlerine karşı üstünlüğünü kaybetmiştir.
Karlofça Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da üstünlüğü Avusturya’ya kaptırdığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verilecek
B) Macaristan’ın büyük Sivas Kongresi’yle bir bölümü Avusturya’ya bırakılacak
C) Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verilecek
D) Anlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya’nın garantörlüğünde olacak
E) Erdel ve Hırvatistan’ın bir bölümü Avusturya’ya verilecek.

Fransızca bir kelime olan kapitülasyon “zorunlu özveri” anl***** gelmektedir?
Buna göre;
I. 1479’da Venedik’e
II. 1535’te Fransa’ya
III. 1578’de İngiltere’ye
IV. 1774’te Rusya’ya
V. 1838’de İngiltere’ye
Verilen ayrıcalıklardan hangileri “zorunlu özveri” kapsamında değildir?

A) I, III ve IV B) I, II ve III
C) II, III ve V D) I, III ve V
E) III, IV ve V

Duraklama Dönemi’nde, Osmanlı şehzadelerinin sancaklarda yetiştirilmesi geleneğine son verilmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Yeniçeri Ocağı’nın devlet idaresindeki etkisinin azalması
B) Padişahların yönetim deneyimi kazanmadan tahta çıkması
C) Saray içi iktidar mücadelesinin artması
D) Padişah ile halk arasındaki ilişkilerin zayıflaması
E) Padişahların askeri otoritelerinin zayıflaması

Osmanlı Devleti’nde Duraklama Dönemi’nde 11 padişah tahta çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin padişahlarından biridir?

A) IV. Mehmet B) III. Mustafa
C) I. Selim D) II. Murat
E) II. Mehmet

Osmanlı Devleti’nde;
I. Yeniçeri Ocağı’na askerlikle ilgisi olmayanların alınması
II. Tımarların ilgisiz kişilere verilmesi
III. Üretimin durması ile vergilerin toplanamaması
IV. Baskılar nedeniyle kırsal nüfusun azalması
Gibi olayların sonuçları arasında, aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

A) Tımar sisteminin bozulmasından
B) Askerlik sisteminin bozulmasından
C) Vergi siteminin bozulmasından
D) Köyden kente göçlerin yaşanmasından
E) Eğitim sisteminin bozulmasından

XVII. yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışılan ıslahat girişimlerinde “sorunların temel nedenlerinin dikkate alınmadığının” kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Islahatların devlet adamlarının öncülüğünde yapılması
B) Islahat girişimlerinden sonra ayaklanmaları yeniden başlaması
C) Amacın, yükselme dönemindeki duruma ulaşmak olması
D) Yeniçerilerin ıslahatlara tepki göstermemesi
E) Avrupa’daki gelişmelerin dikkate alınmaması

Osmanlı Devleti’nde; Duraklama dönemi yaklaşık Yükselme dönemi kadar uzun sürdüğü halde Duraklama döneminde başa geçen padişah sayısı, Yükselme döneminde başa geçen padişahların sayısından daha fazla olmuştur.
Buna göre Osmanlı Devleti’nde padişahlar ve dönemleri açısından böyle bir değişikliğin yaşanmasının sebebi daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

A) Duraklama döneminde doğal sınırlara ulaşılması
B) Duraklama döneminde veraset sisteminin değişmesi
C) Duraklama döneminde çıkan isyanların padişahlara yönelik olması
D) Duraklama döneminde hükümdarlık süresine sınırlamaların getirilmesi
E) Yükselme döneminde hükümdarların küçük yaşta başa geçmiş olması

Fatih’ten itibaren divana Osmanlı padişahlarının yerine sadrazamların başkanlık yapmalarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A) Sadrazamların etkinliğinin artmasına
B) Padişahların yönetimde etkisinin azalmasına
C) Devletin dağılmasına
D) Azınlıkların isyan etmesine
E) Askeri ıslahatların başlamasına

Aşağıdakilerden hangisi, Celali ayaklanmalarının sonuçlarından biri değildir?

A) Vergi gelirlerinin azalması
B) Devlet otoritesinin sarsılması
C) Ticaretin gerilemesi
D) Kentlerde güvensizliğin artması
E) Şeriat hukukundan vazgeçilmesi

— Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesi
— Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi
— Gümrük gelirlerinin azalması
Yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti en fazla hangi alanda olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Yönetim B)Dış Politika C)Ekonomik
D) Sosyal E)Kültürel

II. Selim zamanındaki aşağıdaki uygulamalardan hangisindeki amaç, Coğrafi Keşifler sonucunda “yön değiştiren ticaret yolları”nı yeniden Akdeniz’e çevirmektir.

A) Kıbrıs’ın fethedilmesi
B) İnebahtı Olayı’nın yaşanması
C) Süveyş Kanalı’nın açılmak istenmesi
D) Don-Volga Kanalı’nın açılmak istenmesi
E) Yemen’in yeniden fethedilmesi

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda; Genç Osman’ın ilk kez Yeniçeri Ocağı’nı kaldırma girişiminde bulunması ve Tarhuncu Ahmet Paşa’nın da ilk kez saray harcamalarını kısarak, bütçeyi denkleştirmeye çalışması, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik girişimlerdir?

A) Devlet kurumlarını daha işler hale getirmek
B) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanmak
C) Batıya yönelik fetih hareketlerini hızlandırmak
D) Egemenliği demokratik bir şekle dönüştürmek
E) Devletin gelir kaynaklarını arttırmak

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıl başlarında çıkan celali ayaklanmaları Kuyucu Murat Paşa tarafından baskı ve şiddet kullanılarak bastırıldı.
Bir süre sonra aynı ayaklanmaların tekrar yaşanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Sorunların tam olarak çözülemediğinin
B) Ayaklanmaların siyasi nedenlerle çıktığının
C) Ordunun bozulduğunun
D) Veraset sisteminin değiştirildiğinin
E) Batıya yönelik fetih politikasının durduğunun

Duraklama döneminde şehzadeler yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamadan tahta geçmişlerdir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehzadelerin ordu ile sefere götürülmemesi
B) Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi
C) Valide sultanların yönetime egemen olması
D) Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilme uygulamasının kaldırılması
E) Şehzadelerin aldıkları eğitimin yetersiz olması| |Dökülen yapraklar hüzün Kuruyan topraklar hüzün Çatlayan dudaklar hüzün Hep bir hüzün varnedense
abdullah1354 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler| |

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:33.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 oyun oyna Ders izle

, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi mostbet bd 3 ile iletişime geçiniz.

Powered by Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs bywww.vsi-gmbh.de/ 3.6.0
mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet