Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
| |
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

Spinamba Türk Edebiyatı Matematik Türkçe Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Tarih - İnkılap Tarihi > Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları - Konu Testleri > Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri
Etüt Odası Facebook
Kayıt ol Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni MesajlarCevapla
 
Seçenekler
Alt 03.01.10, 21:10   Yukarı Git #1
abdullah1354
abdullah1354 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 66
Teşekkürler Teşekkürleri: 22
24 mesajına 78 kere teşekkür edildi.

Thumbs down Osmanli gerİleme dÖnemİ sorulari

| |
OSMANLI GERİLEME DÖNEMİOsmanlı imparatorluğu'nda;
— İstanbul’un fethi ile Kuruluş,
— II, Viyana Kuşatması ile Duraklama,
— Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?

A) Diğer devletlerle ilişkilerin
B) Ünlü kişilerin
C) Önemli olayların
D) Yapılan yeniliklerin
E) Kentlerin el değiştirmesinin

Osmanlı Devleti'nde,
l. Şehzadelerin, devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmesi
II. Padişah IV. Mehmet'in ayaklanan sipahiler ve yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi
III. Avusturya ve İran savaşlarının uzaması,
Gelişmelerinden hangilerinin halkın devlete olan güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız lll
D) l ve II E) ll ve lll

XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti'nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

A) Osmanlı ülkesinin Rusya'nın etkisine açık olduğu
B) Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışabileceği
C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı
D) Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
E) Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks tebaanın isteklerini Rusya'ya iletme imkânına kavuştuğu

Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyıldan itibaren görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir?

A) Padişah Abdülaziz'in Avrupa'ya gezi amacıyla gitmesi
B) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
C) Avrupa'da, devamlı elçiliklerin kurulması
D) Avrupa'dan askeri ve teknik alanlarda uzman getirilmesi
E) Türk matbaasının açılması

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ayanlar, halk tarafından seçilmiş: kendilerine devlet tarafından vergi toplama, fiyatları kontrol etme ve bulunduğu bölgenin güvenliğim sağlama vb. konularda yetki verilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

A) Ayanlığın resmiyet kazandığının
B) Ayanların halkı temsil ettiğinin
C) Ayanların, halkın üzerinde etkili olduğunun
D) Halkın ayanların çalışmalarından memnun olduğunun
E) Bazı konularda denetim sağlamak için devletin ayanlarla işbirliği yaptığının

Osmanlı imparatorluğu'nda;
— İstanbul’un fethi ile Kuruluş,
— II, Viyana Kuşatması ile Duraklama,
— Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?

A) Diğer devletlerle ilişkilerin
B) Ünlü kişilerin
C) Önemli olayların
D) Yapılan yeniliklerin
E) Kentlerin el değiştirmesinin

Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Kırım'ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini bakımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya'ya kabul ettirmiştir.
Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?

A) Kırım'ın Karadeniz ticaretindeki yerini
B) Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini
C) Kırım halkıyla kültürel bağlarını
D) Ortodoks Kilisesi'nin saygınlığını
E) Rusya ile Kırım arasındaki ilişkileri

XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti'nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

A) Osmanlı ülkesinin Rusya'nın etkisine açık olduğu
B) Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışabileceği
C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı
D) Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
E) Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks tebaanın isteklerini Rusya'ya iletme imkânına kavuştuğu

Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyıldan itibaren görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir?

A) Padişah Abdülaziz'in Avrupa'ya gezi amacıyla gitmesi
B) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
C) Avrupa'da, devamlı elçiliklerin kurulması
D) Avrupa'dan askeri ve teknik alanlarda uzman getirilmesi
E) Türk matbaasının açılması

Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması ile elde ettiği kazançlar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Savaş tazminatı
B) Kapitülasyonlar
C) Karadeniz’de donanma bulundurabilme
D) Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmak
E) Boğazlarda tam egemenlik kurmak

I.Pasorafça
II. Yaş
III. K. Kaynarca
IV. Prut
V.Ziştovi
Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi Osmanlı İmparatorluğu için ilk defa hem siyasal hem mali hem de toprak açısından olumsuz hükümler içermektedir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Osmanlı İmparatorluğu ilk savaş tazminatını aşağıdaki hangi devlete ödemiştir?

A) Avusturya - Karlofça Antlaşması
B) Rusya - Yaş Antlaşması
C) Avusturya - Pasarofça Antlaşması
D) Rusya - Küçük Kaynarca
E) Fransa - El Ariş Antlaşması

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Gerileme Devri’nin başlarında uyguladığı “kaybettiği toprakları geri alma” politikasının sonuçlarından biridir?

a) 1711 Prut Barışı
b) 1770 Çeşme Olayı
c) 1827 Navarin Olayı
d) 1672 Bucaş Antlaşması
e) 1612 Bükreş Barışı

Osmanlı İmparatorluğu 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme dönemine girmiş ve Avrupa devletlerine karşı üstünlüğünü kaybetmiştir.
Karlofça Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da üstünlüğü Avusturya’ya kaptırdığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verilecek
B) Macaristan’ın büyük Sivas Kongresi’yle bir bölümü Avusturya’ya bırakılacak
C) Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verilecek
D) Anlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya’nın garantörlüğünde olacak
E) Erdel ve Hırvatistan’ın bir bölümü Avusturya’ya verilecek.

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi’nde Avrupa’nın etkisinden uzak ıslahatlar yaparken Gerileme Dönemi’nde Avrupa’dan gelen yeniliklere ve teknolojiye kapılarını açmıştır.
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen bu değişim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
B) Tüm Avrupa ülkeleriyle ittifak yapılmıştır.
C) Hıristiyan birliğinin parçalanması amaçlanmıştır.
D) Meşrutiyet yönetiminin üstünlüğü anlaşılmıştır
E) Teokratik yönetimden vazgeçilmiştir.

1774’te Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Rusya Osmanlı Devleti’nin iç işlerine doğrudan müdahale etmeye başlamıştır?

A) Rusya İstanbul’da sürekli elçi bulundurabilecek
B) Ortodoksları himaye hakkı Rusya’ya ait olacak.
C) Ruslar Karadeniz’de donanma bulundurabilecek
D) Diğer devletlerin yararlandıkları kapitülasyonlardan Rusya da yararlanacak
E) Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek.

Osmanlı Devleti kuruluş döneminde kurumsallaşmayı, yükselme döneminde dünya üstünlüğünü ele geçirmeyi başarmıştır. Duraklama, gerileme ve dağılma dönemlerinde ise mümkün olduğu kadar mevcut topraklarını koruma politikası takip etmiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde dünya egemenliğini ele geçirme düşüncesi amaçlanmış olabilir?

A) Küçük Kaynarca Antlaşması–1774
B) Edirne Segedin Antlaşması–1444
C) Berlin Antlaşması–1878
D) İstanbul Antlaşması–1533
E) Karlofça Antlaşması–1699

I. İlk kez toprak yitirilmiştir.
II. Osmanlı’nın Avrupa’daki ilerleyişi durmuş, saldırı sırası Avrupa devletlerine geçmiştir.
Yukarıda verilenler hangi antlaşmanın önemini vurgulamaktadır?

A) Zitvatoruk B) Karlofça C) İstanbul
D) Vasvar E) Pasarofça

Osmanlı Devleti’nde;
I. Yeniçeri Ocağı’na askerlikle ilgisi olmayanların alınması
II. Tımarların ilgisiz kişilere verilmesi
III. Üretimin durması ile vergilerin toplanamaması
IV. Baskılar nedeniyle kırsal nüfusun azalması
Gibi olayların sonuçları arasında, aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

A) Tımar sisteminin bozulmasından
B) Askerlik sisteminin bozulmasından
C) Vergi siteminin bozulmasından
D) Köyden kente göçlerin yaşanmasından
E) Eğitim sisteminin bozulmasından

XVII. yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışılan ıslahat girişimlerinde “sorunların temel nedenlerinin dikkate alınmadığının” kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Islahatların devlet adamlarının öncülüğünde yapılması
B) Islahat girişimlerinden sonra ayaklanmaları yeniden başlaması
C) Amacın, yükselme dönemindeki duruma ulaşmak olması
D) Yeniçerilerin ıslahatlara tepki göstermemesi
E) Avrupa’daki gelişmelerin dikkate alınmaması

Osmanlı Devleti’nde XVIII. Yüzyılda Batı etkisiyle yapılan ıslahat hareketlerinin öncelikle askeri alanda başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaşlarda Batı karşısında yenilgiler alınması
B) Yayılma ve genişleme politikasının güdülmesi
C) İsyan hareketlerinin yaygınlaşması
D) Avrupa’daki üstünlüğün korunmak istenmesi
E) Batı’nın kültürel üstünlüğünün kabul edilmesi

Altın Orda Devleti’nin Timur tarafından yıkılmasından sonra Rusya sürekli olarak genişlemiştir. Bu durumdan en çok etkilenen devletlerden biri de Osmanlı Devleti’dir.
Buna göre “Gerileme Döneminde” Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politikalar içerisinde aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Osmanlı topraklarındaki Ortodoksları devlete karşı kışkırtmıştır.
B) Batılı devletlere karşı devamlı Osmanlı Devleti’ni desteklemiştir.
C) Balkanlardaki Slavları hâkimiyeti altına almaya çalışmıştır
D) Açık ve sıcak denizlere inmek için Boğazları ele geçirmek istemiştir.
E) Karadeniz’i bir Rus gölü haline getirmeye çalışmıştır.

Yeniçeri Ocağı’nda,
I. Kuruluş ve Yükselme Devrinde: Ocak devlet içindir.
II. Duraklama ve Gerileme Devri’nde: Devlet ocak içindir.
Anlayışı egemen olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’ndaki bu anlayış değişikliğinin bir sonucu değildir?

A) Savaşların kaybedilmesi
B) Kapıkulu ayaklanmalarının artması
C) Merkezi otoritenin güçlenmesi
D) Ulufe sahteciliğinin artması
E) Yeniçeri Ocağı’nın bozulması

XVIII. Yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin batılı devletlerle siyasi ilişkilerini yönlendiren en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik durumu B) Mali gücü
C) Kapitülasyonlar D) Siyasal yapısı
E) Jeopolitik konumu

— Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesi
— Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi
— Gümrük gelirlerinin azalması
Yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti en fazla hangi alanda olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Yönetim B) Dış Politika C) Ekonomik
D) Sosyal E) Kültürel

— Nizam-ı Cedit’in kurulması
— İrad-ı Cedit Hazinesi’nin oluşturulması
— Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açılması
Yukarıdaki ıslahatlar aşağıda verilen kurumlardan hangisinin bozulmasını önlemeye yönelik yapılmıştır?

A) Eğitim B) Hukuk C) Askeri
D) Ekonomik E) Siyasi

XVIII. Yüzyılda yapılan ıslahatlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yabancı devlet adamlarına danışılmıştır.
B) İç borçlanma başlamıştır.
C) Askeri mühendishaneler açılmıştır.
D) İlk kez aydınlara raporlar hazırlatılmıştır.
E) Ordular Avrupa tarzında eğitim görmeye başlamıştır


Osmanlı Devletinde;
— Humbaracı ve Topçu sınıfının ıslah edilmesi
— Kara ve Deniz Mühendishanelerinin kurulması
— Sürat Topçuları Ocağı’nın kurulması
Gibi ıslahatlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Anadolu’da siyasal birliği sağlamayı
B) Dış ilişkileri geliştirmeyi
C) Orduyu modernize etmeyi
D) Yönetimde kolaylık sağlamayı
E) Kültürel gelişmeyi hızlandırmayı

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun XVIII. Yüzyılda gerçekleştirdiği askeri ıslahatlardan biri değildir?

A) Nizam-ı Cedit askeri birliklerinin oluşturulması
B) Kara mühendishanesinin oluşturulması
C) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
D) Sürat topçularının oluşturulması
E) Orduya bölük ve tabur sisteminin getirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yenileşmeyi zorunlu kılan durumlardan biri değildir?

A) Devletin Batı karşısında güçsüzleşmesi
B) Batı’nın Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan atmak istemesi
C) Devletin dağılma ve yıkılış sürecini yaşamaya başlaması
D) Maliye ve ordunun bozulması
E) İmparatorluk dâhilinde Türk bilincinin uyandırılmaya çalışılması

Osmanlı Devleti’nde topçu subayı yetiştirmek üzere 1734 yılında Üsküdar’da Humbarahane ve Hendese hane adıyla okul açılmış, fakat yeniçerilerin ayaklanmalarından kaygı duyulduğu için 1740 yılında kapatılmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti’nin ordusunu yeniden yapılandırmak istemesi
B) Yeniçerilerin yöneticiler üzerinde etkili olduğuna
C) Osmanlı Devleti’nin yeniçeriler üzerinde tam bir hâkimiyet kuramadığına
D) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ndeki yenilikleri engellediğine
E) Yeniçerilerin askeri alandaki yenilikleri desteklemediğine

Lehistan XVIII. yüzyıl sonlarında Avusturya, Rusya ve Prusya arasında paylaşılarak ortadan kaldırıldı.
Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Avusturya, Rusya ve Prusya’nın ortak hareket ettiğinin
B) Avrupa’da devlet sayısının azaldığının
C) Lehistan’ın güçlü bir devlet olmadığının
D) Avrupa’da sınırların değiştiğinin
E) Osmanlı Devleti’nin Lehistan’ı koruduğunun

| |Dökülen yapraklar hüzün Kuruyan topraklar hüzün Çatlayan dudaklar hüzün Hep bir hüzün varnedense
abdullah1354 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler| |

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:17.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 oyun oyna Ders izle

, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi mostbet bd 3 ile iletişime geçiniz.

Powered by Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs bywww.vsi-gmbh.de/ 3.6.0
mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet mostbet